Ilmoittautuessasi MakiaMental Oy:n koulutukseen, hyväksyt seuraavat ehdot

1. Ilmoittautuessa koulutukseen asiakkaan, jolla tarkoitetaan näissä ehdoissa koulutuksen maksajaa, tulee ilmoittaa koulutuksen osallistujasta (myöhemmin asiakas) pyydetyt tiedot. Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

2. Ilmoittautumalla koulutukseen asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Kontaktikoulutukseen osallistuva: (kohdat 3.-7.) 

3. Sitova sopimus tulee voimaan, kun asiakas maksaa koulutuksen ilmoittautumismaksun tai hakemuksen käsittelymaksun, joka sisältyy koulutuksen kokonaishintaan. Tämän maksun suoritettuaan asiakas varmistaa paikkansa koulutuksessa. Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen asiakkaalla on oikeus jättää koulutus kesken. Lopettamispäätös pitää ilmoittaa suullisesti, ko. kouluttajalle ensimmäisen koulutuspäivän aikana tai välittömästi sen jälkeen. Asiakkaalle luovutetut opintomateriaalit tulee palauttaa ko kouluttajalle. Asiakkaalle palautetaan opintomaksu kokonaisuudessaan, poislukien ilmoittautumismaksu/hakemuksen käsittelymaksu.

4. Koulutusajankohta voidaan siirtää maksutta kerran toiseen ajankohtaan tai toiselle paikkakunnalle. Useammasta siirrosta perimme 55€ siirtomaksu / kerta. Lääkärintodistusta vastaan siirto on aina maksuton. Mikäli asiakas on täysin estynyt osallistumaan kurssille, voidaan osallistuminen siirtää kirjallisella ilmoituksella maksutta toiselle henkilölle. Ilmoittamattomista poissaoloista perimme täyden maksun ilman mahdollisuutta korvauksiin.

5. Koulutusmaksun suorittaminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle. Mikäli koulutus maksetaan tai sille ilmoittaudutaan 1-7 vrk ennen koulutuksen aloitusta, tulee koulutusmaksun suorittamisesta esittää kuitti ennen koulutuksen aloitusta koulutuksen pitäjälle.

6. Noin kaksi viikkoa ennen koulutusta saat sähköpostitse koulutuskutsun. Kutsusta selviää tarkka koulutuspaikka sekä muut mahdolliset huomioitavat asiat.

7. MakiaMental Oy pidättää oikeuden perua koulutuksen viimeistään 7 päivää ennen koulutuksen alkamisajankohtaa, mikäli koulutuksessa ei ole riittävästi ilmoittautuneita. Koulutusten minimiosallistujamäärä on viisi (7) henkilöä. Kouluttajan estyessä esim. sairastapauksessa, on asiakkaalla mahdollisuus saada koulutusmaksu täysimääräisenä takaisin tai siirtää koulutus valitsemaansa ajankohtaan. Koulutuksen peruuntuessa osallistujille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Verkkokoulutukseen osallistuva: (kohdat 8.-11.)

8. Sitova sopimus tulee voimaan, kun asiakas maksaa koulutukseen hyväksymisen jälkeen ilmoittautumismaksun (200€), joka sisältyy koulutuksen kokonaishintaan. Tämän maksun suoritettuaan asiakas varmistaa paikkansa koulutuksessa sekä sitoutuu osallistumaan koulutukseen. 

9. Koulutusajankohta voidaan siirtää maksutta kerran toiseen ajankohtaan. Useammasta siirrosta perimme 55€ siirtomaksu / kerta. Lääkärintodistusta vastaan siirto on aina maksuton. Mikäli asiakas on täysin estynyt osallistumaan kurssille, voidaan osallistuminen siirtää kirjallisella ilmoituksella maksutta toiselle henkilölle, mikäli henkilö täyttää koulutukseen osallistumisen mahdollistava kriteerit. 

10. Koulutusmaksun suorittaminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle. Mikäli koulutus suoritetaan useammassa maksuerässä, on erien ajallaan maksu edellytys koulutukseen osallistuminen. Mikäli maksusuorituksia laiminlyödään, on koulutuksen järjestäjällä on oikeus perua jäsenyys koulutusalustalle. Koulutusmaksujen maksamatta jättäminen ei ole peruste koulutuksen keskeyttämiselle ja koulutuksen järjestäjä on oikeutettu perimään koulutusmaksun kokonaisuudessaan koulutukseen osallistujalta. 

11. MakiaMental Oy pidättää oikeuden perua koulutuksen viimeistään 7 päivää ennen koulutuksen alkamisajankohtaa, mikäli koulutuksessa ei ole riittävästi ilmoittautuneita. Koulutusten minimiosallistujamäärä on viisi (10) henkilöä. 

Share This